Artık hiç bir şey gizli kalmayacak!

 • Dolar 5.9426
 • Euro 6.5564
 • GR ALTIN 300.22
 • ÇEYREK 490.85

AV. TARCAN ÜLÜK'TEN DEMOKRAT PARTİYE AÇIK MEKTUP

DP Genel Başkan Adayı Av. Tarcan Ülük "Demokrat Partiyi küçük ve kontrol edilebilir tutmak isteyen menfaat çetelerine, Anayasal düzene muhalif marjinallere bırakmayacağız.!"

AV. TARCAN ÜLÜK'TEN DEMOKRAT PARTİYE AÇIK MEKTUP
 • 31 Aralık 2019, Salı 10:12

AÇIK MEKTUP;

İŞBU MEKTUP;

 1. DP Genel Başkanı Sayın Gültekin UYSAL’a
 2. DP GİK, MKK, YDK üyelerine,
 3. DP İl Başkanları, İl YK ve DK üyelerine,
 4. DP Büyük Kongre Delegelerine,
 5. DP Üyelerine,
 6. DP-Kırat’ın misyonuna bağlı ancak DP dışında kalmış her vatandaşımıza YAZILMIŞTIR.

 

Değerli Demokrat Partililer;

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasanın Başlangıç hükümleri ile niteliği belirlenmiş milli bir Devlettir. Türkiye’de ki bütün siyasi partiler ve elbette Demokrat Parti;  Anayasa, Siyasi Partiler Yasası ve Parti Tüzük-Programına uyumlu siyaset yapmakla ödevlidir.

 

Nitekim CHP içinde Rahmetli Cumhurbaşkanımız Celal Bayar ve merhum Şehit Başbakanımız Adnan Menderes’in önderliğinde kamuoyuna duyurulan “dörtlü takrir (bildirge) ve onu izleyen süreçte ortaya çıkan, 11.11.1938’den sonra milli Devlet ilkesinden taviz veren idarenin, yeniden DEVLET-MİLLET buluşmasını sağlayan hareketin, siyasal tezahürünün adıdır DEMOKRAT PARTİ.

 

KIRAT’ın “YETER SÖZ MİLLETİNDİR” düsturu, DEVLET idaresinde MİLLETTEN YANA. MİLLETİN MENFAATLERİNİ ESAS alan MİLLİ SİYASETİN İCRA EDİLMESİ talebi olmuştur.

 

Ülkemizde GAYRI MİLLİ SİYASET ve MİLLİ SİYASET kuruluşundan bugüne rekabet halinde iktidarı kovalamaktadır.

 

MİLLİ SİYASET ATATÜRKÜN İZLEDİĞİ SİYASETTİR. Bugün Türkiye de hakim olan GAYRI MİLLİ SİYASETTTİR.

 

GAYRI MİLLİ SİYASET İktidarı ve muhalefeti:

 1. Dikey kutuplaştırarak, birbirlerine düşman yapar.(Cumhur İttifakı- Millet İttifakı)
 2. İktidarı ve muhalefeti kontrol ederek Türk milletinin yararına değil Türkiye Cumhuriyetinin hasımlarının yararına, sömürge politikalarını dayatır. Her iki blokta (iktidar ve muhalefet) özde milletin menfaatine aykırı siyasete geçit verir.

 

Değerli Demokrat Partililer;

DEMOKRAT Parti Tüzüğünün “Partinin Amacı” başlıklı 2. Maddesinin “C” fıkrası: Atatürk ilke ve inkılaplarını korumak ve yaşatmak ödevini bütün Demokrat Partililere AMİR HÜKÜM OLARAK BİLDİRMİŞTİR.

Yine DP Tüzüğünün “TEMEL ANLAYIŞ” başlıklı 3. Maddesinin 1. Paragrafı;

“ Demokrat Parti; bu amaçlarla, Atatürk’ün belirlediği Türk milliyetçiliğinden ve milletimizin tarihi, milli ve manevi değerlerinden, medeniyetçilik aşkından alacağı ilhamla, hürriyetçi demokratik düzen içerisinde ulaşabileceğine inanır.” demektedir.

Özet ile Demokrat Partinin “AMACI” ve “TEMEL ANLAYIŞI” Anayasaya, Siyasi Partiler Yasasına uyumludur. Kişiden kişiye ve yönetimden yönetime değişiklik göstermez, gösteremez.

DEMOKRAT PARTİYİ idare eden Genel Başkan, Genel Merkez gerek şekilde ve gerekse özde PARTİNİN YAZILI AMACI, TEMEL ANLAYIŞINA UYGUN DEMOKRAT PARTİYİ İDARE ETMEK ÖDEVİNDEDİR. BU TARTIŞILMAZ BİR GERÇEKLİKTİR.

Demokrat Parti Büyük Türk Milletinin Devleti ile kucaklaşmasını sağlayarak, Büyük TÜRKİYE iddiasını iktidarında ortaya koymuş bir misyondur.

Türk milleti Atatürk fikriyatına bağlı, Atatürkün fikriyatının Yüce İslam dininin emirlerine aykırılık teşkil etmediğinin bilincinde olarak KUTUPLAŞMA SİYAETİNİ RED ETTİĞİNDE, GAYRI MİLLİ SİYASAL DAYATMAYI AŞTIĞINDA MİLLİ SİYASETİN TARAFTARI DEMOKRAT MİSYONU İKTİDAR YAPMIŞTIR.

Demokrat Parti böylece MERKEZ SAĞ SİYASETİN yani makul çoğunluğun ev sahibi olarak iktidar olmuştur ve yine bu şekilde iktidar olacaktır.

Ancak Merkez Sağ Siyaset- milletin çoğunluk iradesi;  Gayrı Milli SİYASET’in  SİYASAL İSLAM diye dayattığı Siyasi Din Bezirganlarının aktörlüğünde işgale uğramıştır.

Merkez Sağ siyasetin işgalcileri bugün Atatürk siyasetine hasımdır. Bu işgalciler milletin temiz Din duygularını bu milleti sömürmek ve bölmek azmindeki gayrı milli siyasete kurban vermek üzere sonuna kadar istismar etmektedir.

Demokrat partide bugün maalesef milletten tamamen koparılmış ve bu işgale DUR! diyeceğine işgalciler ile aynı safta yer alacak gayrı milli siyasetin taklidine soyunmuştur.

İşte bizim itirazımız Anayasaya, siyasi partiler yasasına ve parti tüzüğümüze aykırı bu durumdur.

Siyasal İslamın aslı varken taklidine kimse oy vermeyeceğinden GAYRI MİLLİ SİYASETİN yancısı, gönüllü sözcüsü olmayı kabullenen siyaset ile Demokrat Parti TÜRK SİYASETİNDEKİ ÖZGÜL AĞIRLIĞINA ve MİLLET İLE EN KOLAY KUCAKLAŞABİLECEK SİYASAL DÜSTURUNA RAĞMEN MİLLETTEN HIZLA KOPARTILMIŞTIR.

İTİRAZIMIZ BU DURUMA, İTİRAZIMIZ BU YANLIŞLIĞADIR.

Değerli Demokrat Partililer;

Türkiye’de ki Dini Cemaatler siyaset ile hep ilgili olmuşlardır. Bu grupta kendilerini NURCU olarak takdim ederek Saidi Nursi denilen zatın peşinden giden ve bu kişinin yazdığı Risale-i Nur kitaplarını ezberleyerek Dünyayı okuyan, yorumlayan bir kitlenin mevcudiyeti bir gerçekliktir.

Bu Nurcuların üstadı olan Said-i Nursi Atatürk’e muhalif, onun fikriyatını red eden, ona gariz hakaretler yönelten ve “Deccal” olduğunu iddia eden kişidir. Bir çok Devlet kaynağına göre Ayrılıkçı Kürt milliyetçiliği fikrinin de kuvvetli bir savunucusudur.

FETÖ terör örgütü ve liderri de biliyoruz ki bu Saidi Nursi denilen meczuba biat etmiş Gayrı milli siyasetin idare ettiği hain bir yapıdır. NURCU grupların tamamını Nurcu grupların içinden çıkan FETÖ’nün ele geçirdiği, hakimiyetini kabul ettirdiği bugün mahkeme dosyalarına yansıyan gerçekliktir.

PKK- FETÖ ilişkisinin de sıcak olması, Kürt milliyetçiliği gütmüş olan Said-i Nursi fikriyatına Türk milletine ve Atatürkçü fikriyata hasım bu iki hain grubun kesiştiğini gördüğümüzde anlaşılabilmektedir.

Saidi Nursinin NUR CEMAATİ uzun yıllardır NUR TALEBELERİ yetiştirmektedir.

Hangi gruptan olursa olsun bu NUR TALEBELERİ SAİDİ NURSİNİN İZİNDEDİR.

Saidi Nursinin izinde olan FETULLAH GÜLEN ve takipçilerinin bu millete yaptıkları izahtan varestedir.

NUR TALEBELERİ ATATÜRKÜ SEVMEZ, ATATÜRK FİKRİYATINA HASIMDIR.

Demokrat Parti Tüzüğü AÇIKTIR. AMİR HÜKÜMLERİ “PARTİNİN AMACI” ve “TEMEL ANLAYIŞ” yukarıda izah edildiği üzere ATATÜRKÇÜ fikriyatın Türk milletine siyasal çözüm olarak takdim edilmesine amirdir.

O halde Demokrat Parti de Atatürk’ü değil de Saidi Nursi denilen meczubu kanaat önderi kabul ederek Türk milletine Demokrat Partinin ümit olacağını nasıl kabul edebilirsiniz? Bu anlayış önce vatana ihanet, partiye ihanet ve millete ihanet anlamı taşımaz mı?

Peki bu Nurcular Türkiye de iktidarı belirleyecek sayı da mı? Öyle olsaydı AKP çoktan iktidardan düşmez miydi?

Öyle olsaydı DP YÜZDE 0,3 OY KEPAZELİĞİNE MAHKUM OLUR MUYDU?

Değerli DEMOKRAT Partililer;

Gerçekler rahatsız edici olsa da bu rahatsız etme olgusu, gerçeklerin gerçekliğini kuşkusuz etkilemez. Bugün demokrat Parti GAYRI MİLLİ SİYASETİN MİLLİ SİYASETİ BOĞMAK İÇİN KULLANDIĞI SİYASAL İSLAMIN YANCISI NUR CEMAATİNİN “YENİ ASYA” grubunca siyaseten yönlendirilmektedir.

DP’nin 20 madde halinde açıkladığı “Radikal Demokrasi” söylemi DP’nin maalesf ölüm ilanı gibidir. Atatürkçü fikriyatı red eden, Saidi Nursiyi kanaat önderi bilenlerin takdir ettiği bu bildirge Devlete, Millete ve Partiye İHANET BİLDİRGESİDİR.

DP’nin hiçbir kurulunda tartışılmamış, marjinal sol ve ayrılıkçı etnisite siyaseti güden hainler ile siyasal İslamcıların beğeneceği ihanet metni olarak Gayrı milli siyaset tarafından Demokrat Partiye dayatılmıştır.

YAPILAN İHANETİN MUHASEBESİ MUTLAK SURETTE GÖRÜLMELİDİR.

Bu kapsamda, SAYIN GÜLTEKİN UYSAL;

Demokrat Parti Genel başkanlığından sizi istifaya davet ediyorum. İstifa etmeniz için gerekçeler aşağıda sıralanmıştır. Eğer aklı selim ile ve vicdan muhasebesi yaparsanız sabit başarısızlığınıza rağmen görevde kalmakta ısrarın kurguladığınız kongreler ile dahi size şekli bir hak bahşetse dahi fiilen ve hukuken görevde kalmanızın olanaklı olmayacağını idrak edersiniz.

Sayın Gültekin UYSAL;

 1. DP idarenizde tamamen bir tabela partisine dönüşmüştür. Girdiğiniz seçimlerde aldığınız oy oranları ile bu durum sabittir. Normal Demokrasilerde böyle bir başarısızlığı gösteren lider “bir gün dahi” o koltuğu işgal edemez.

 

 1. Üstelik bu başarısızlıktan memnuniyet duyduğunuz ve başarısızlığı sona erdirmek için çaba sarf etmediğiniz de bir gerçekliktir. Adeta partiyi sıfırlama ödevinde olduğunuzu kamuoyu düşünmektedir. Siyaset üretmeyen, varlığı ile yokluğu belirsiz bir Genel Başkan profilindesiniz. Vatandaş sekiz senede hala sizi tanımıyor. Sizin de kendinizi tanıtma gayretiniz bulunmuyor.  Oysa Siyasi Partiler ivmeyi liderleri ile yakalar Türkiye’de. Üstelik kendi sorumluluğunuzda ki bu hususta daima BAŞKALARINI HEDEF GÖSTERİYOR VE MAZERET ÜRETİYORSUNUZ. Ne yapacaklardı siyasal rakipler sizi kamuoyuna onlar mı tanıtacaktı?

 

 1. Hitabetiniz bir türlü düzelmiyor.  NUR TALEBELERİNE ders veren NUR Hocalarının vücut dilinden ve jargonundan hitap ediyorsunuz. Millete hitamınızda yabancı. Düzeltmek için gayretiniz de yok.

 

 1. Türkiye genelinde il-ilçe teşkilatlarının bir çoğu kapalı. Bir çok yerde partililer küstürülmüş. Teşkilatların bazıları kağıt üzerinde. Başkan var ancak fiilen yönetim yok. Kongreler bir çok yerde parti binasında katılımsız yapılıyor.

 

 1. Partiye hareket getirecek adayları kasıtlı olarak kongrelerde desteklemiyorsunuz. Kongre madrabazı Genel Başkan Yardımcınız eli ile kongrelere müdahil oluyor ve partiye hareket getirecek adaylara karşı cephe alıyorsunuz.  Partiyi kasıtlı olarak küçük ve kontrol edilebilir tutmaya gayret gösterdiğiniz düşünülüyor.

 

 1. Parti hızla oy ve fiili kayıtlı üye kaybediyor. Son olarak 750.000 üyeden 450.000 üyeye geriledi parti. Kaybedilen bu 300.000 üyeyi önemsemiyorsunuz. Son Genel seçimde 70.000 oy aldınız. Kendi iliniz AfyonKarahisar’da dahi Belediye Başkan adayı çıkartmadınız. Üyelerinizden dahi oy alamazken Kırat sizinle nasıl şahlanacak?

 

 1. Koca partiyi kendinize ve yandaşlarınıza hizmet eden fikir kulübüne dönüştürerek Yeni Asya Nurcularından başka müttefik bulamıyorsunuz kendinize. Bir seçimde sadece Genel başkanın seçilerek partinin hiçbir varlığının olmaması siyasi ayıptır.

 

 1. Sanki çok büyük etik değerler ile siyaset yapıyor iddiası ile RADİKAL DEMOKRASİ diye anlamsız ve parti program-tüzüğüne aykırı FETÖ-PKK dili ile bir bildirgeyi hiçbir yetkili kurulda tartışmadan kamuoyuna yeni Parti politikası diye açıklattırdınız.

 

 1. Benim gibi hukuksuzluğa itiraz edenlere ya makam öneriyor yada red edenleri, Disiplin kurullarını çalıştırarak partiden atmaya uğraşıyorsunuz ki tüm bu yaptıklarınız Anayasaya, Siyasi partiler yasasına ve Parti program ve tüzüğüne aykırıdır. Ayrıca FETÖ’cülerin partiyi ele geçirme çalışmalarına pasif tutumunuz ile adeta çanak tutmanız TCK’nuna ve TMK’nuna da açık muhalefettir.

 

 1. Partiyi kendi malınız zannederek salt bina satışı yapılıyor. İzmir Bornova binası satışı gibi gerçek satış ile gösterilen bedel arasındakşi fark olduğu iddiaları İBRA OLSA DA AYRICA SORUŞTURULACAKTIR.

 

 1. Genel Merkezin imar durumu Türk siyasetinin meselesi değildir. Hata varsa düzeltilir. Ancak genel Merkezin satılmaması gerekir. Bu yönde ciddi duyum ve şüpheler vardır. Bu konuda şeffaflıkla amaçlanan Parti kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

 

 1. Kongreleri dizayn ederek bu fecaat tabloyu örtemezsiniz. Genel Kurulu Belediye Başkan adayı açıklama toplantısına sıkıştırarak Demokrat Partililerden Demokrat Parti kongresini kaçırmak etik değildir. Bir an önce seçimli Genel Kurulu toplayınız. Demokrat Parti sizi ve Atatürk yerine ikame edilen Saidi Nursi meczubunu kanaat önderi olarak daha fazla Kıratın sırtında taşıyamaz. Bir daha “asker delege” yaptığınız iddiası ve icrası ile aday olmak arzusunda olursanız bu duruma karşı hukuki haklarını Demokrat Partinin öz evlatları, kuşkusuz yasal merciler önünde kullanacaktır. Aday olmayınız. Bu parti ATATÜRK düşmanlarının sözde Atatürkçü görünen özde FETÖ iltisaklı yapılar ile organik bağı olan karanlık tip ve kadrolara teslim edilemeyecek saflıkta MİLLİ ve MİLLİYETÇİ bir partidir. En büyük günahınız partiyi bu tiplere teslim etmekle oluşmuştur. İSTİFA EDİNİZ….

 

 1. Sayın Gültekin UYSAL; İdarenizdeki Demokrat Parti KENDİSİNİ İNKAR EDEN, MİLLET İLE AYRI DÜŞMÜŞ ve üyelerinin dahi oyunu alamayan bir partiye dönüşmüştür. Bu durumdan sadece Atatürk2e düşman gayrı milli siyaset,  eşcinsel hakları savunucusu ve RADİKAL DEMOKRASİ garabetinin fikir babası Başdanışmanınız ve SAİDİ NURSİYE biat eden fikri Dünyanızda gönüldaşınız Yeni Asyacı Nurcular memnuniyet duymaktadır. Bu idare tarzının tamamı Anayasaya, SPY’sına ve Parti Tüzüğüne muhalefet ve TCY’sı ile TMK’nuna aykırıdır.  Bu idare şeklini sonlandırıp İstifa etmenizi öneririz…

 

Sayın DP GİK,MKK,YDK ÜYELERİ;

 

 1. Sayın Gültekin UYSAL’ın yönetim tarzına tam destek olmanız halinde mevcut tablonun siyasi ve hukuki sorumluluğu aynen kuşkusuz üzerinizde olacaktır.

 

 1. Genel kurulda Genel Yönetim Yetkisini üzerinize almış olmanız halinde sizlerde faaliyetlerinizi Anayasa, SPY’sı ve tüzük ile uyumlu icra etmekle ödevlisiniz. Aksi siyasete oylarınız ile destek olmanız halinde işlenen siyasal hatalardan siyaseten, yasaya muhalefetten hukuken kuşkusuz müteselsil ve müşterek sorumlusunuz.

 

 1. Unutmayın, kişisel eylemleri ile yasalara muhalefet edenlerin doğan zararlardan siyasal, tazminat, ceza hukuki sorumluluğu dışında eylemleri ile bu hukuksuzluğa sebebiyet verenlerin siyasal partiler yasası siyaetten ayrıca men edilmesine amirdir ki işbu açık mektup ile hukuksuzluğu sonlandırılması çağrısı da bundan yapılmaktadır.

 

 1. Partiler milletin malıdır. Disiplin kararları, kongreleri ve faaliyetleri şekli ve esastan denetime tabidir. Şekli olarak kişileri ihraç etmeniz, kongrelerden ibra almanız esasa ilişkin faaliyetlerin denetlenmesine engel değildir. DP’yi Anayasaya, SPY2sına ve Tüzüğüne uygun şidare ediniz. Edilmesini talep ediniz. Bu talep şekli olduğu gibi icrası ile özde olmak zorundadır.

 

 1. Seçimli Genel Kurulu toplayarak üyelerin dahi red ettiği bu idareyi sonlandırınız. Aksi halde tüm günahların vebali sizin de üzerinizdedir.

 

 1. Demokrat Partinin RADİKAL DEMOKRASİ deklarasyonunun parti yetkili kurullarından tartışılmadan ilan edildiğini karara bağlayarak bu siyasetten rücu ediniz.

 

Sayın DP İl Başkanları, YK,DK Üyeleri;

 

 1. Bütün siyasi partiler TC Devletinin ve milletinin partisidir. Sahipleri Türk milletidir. Sizlerde misyonunuza, partinize sahip çıkınız bu kötü gidişata karşı genel kurulun toplanmasını talep ediniz.

 

 1. Partinin millet ile üyeleri ile barışmasına ön ayak olunuz.  İl Başkanları ve heyetleri de kuşkusuz bu tablodan memnuniywet duymamalıdır.

 

Değerli DP Büyük kongre Delegeleri;

 

Bu partinin yasalar önünde sahibi Büyük kongredir. Sizler Partinize sahip çıkmak ödevindesiniz.

 

Büyük kongrenin toplanması iradenizi Genel Başkana ve Genel Merkeze iletiniz.

 

Demokrat Partinin “CUMHURİYETİMİZ İÇİN DEMOKRASİ” talebi ile izah edilen Tüzüğüne uygun idaresi için BİZ “KRAL ÇIPLAK” diyerek elimizi taşın altına koyuyoruz.

 

İddiamız odur ki; Biz bu partiyi mevcut idaren kat be kat daha iyi idare ederiz. Öykümüz, dirayet ve kararlılığımız parti temel anlayış ve amacı ile tam olarak örtüşmektedir.

 

Demokrat Parti;

 1. Tüm üyeleri ile kucaklaşmalıdır,
 2. DP bu misyonun içinden çıkmış parti ve hareketleri (DYP, ANAP, Çoban ateşi vb) çatısı altına toplamalıdır.
 3. DP AKP,CHP,İYİ PARTİ ve MHP2de siyasete devam eden ve bu partilere oy veren MAKUL ÇOĞUNLUĞA YERLERİNİN MERKEZ SAĞ SİYASET OLDUĞUNU İZAH ETMELİ, MERKEZİ BİR AN ÖNCE SİYASAL İSLAM İŞGALİNDEN KURTARMALIDIR.
 4. Bunun için Sosyal medya, TV’LER İYİ KULLANILMALIDIR.
 5. GENÇLİK TEŞKİLATLARI  ve KADINLARIMIZ için pozitif ayrımcı bir siyaset kabul edilmelidr.
 6. Herşeyden önce RADİKAL DEMOKRASİ garabeti son bulmalı ve parti özüne dönmelidir.
 7. Bunun için mevcut zihni zaafiyeti olan idare görevden uzaklaştırılmalı ve Genel Kurul Partiye sahip çıkmalıdır.
 8. Görev başarmak azmi olana, iradesi olana, niyeti olana tevdii edilmelidir. Bu iddia ile göreve talibiz.
 9. Yasal, siyasi tüm mücadeleyi kararlılıkla vereceğiz. Partinin mallarının yok pahasına birilerinin keyfine elden gitmesine karşı duracağız.
 10. Bu partiyi yeniden iktidar yapacağız. El veriniz, güç veriniz…

 

DP’nin değerli Üyeleri. Büyük Türk Milleti;

 

İşbu açık mektup iradesi sizlerin DP ile Büyük Türkiye ideali için MİLLİ SİYASET İKTİDARINI KURMAK adına tecelli edecektir.

 

KIRAT prangalarından kurtulacak, sırtında ki gayrı milli fikriyatı yere serecek ve ŞAHLANARAK BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN İRADESİNİ ORTAYA KOYACAKTIR.

 

DP’yi 0,3 garabetine mahkum eden fikri ziyandaki, işgalci, gayrı milli siyasete piyon olmuş, siyasal İslam yancılığına soyunmuş, misyonu terk etmiş ve milletten kopmuş iradenin Kongre madrabazlığına da kongreyi kaçırmasına da müsaade etmeyecek tedbirleri hep birlikte alacağız.

 

DP’yi ele geçirmeye çalışan FETÖ artıkları ile de devletimizin faydasına şiddetli mücadele edeceğiz.

 

Türkiye KIRATA, KIRAT TÜRKİYEYE HASRET….

Hasreti NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE Özsözünü içselleştirmiş, Cumhuriyetçi, Atatürkün izinde YETER SÖZ MİLLETİNDİR di,yebilen gerçek misyonun temsilcileri sonlandıracaktır.

 

Bu konuda irademiz tamdır. Demokrat Parti Partiyi küçük ve kontrol edilebilir tutmak isteyen menfaat çetelerine, Anayasal düzene muhalif marjinallere bırakmayacağız.

 

Mevlam neylerse güzel eyler.

Saygılarımızla.

Av. Tarcan ÜLÜK

DP Genel Başkan Adayı

Şadan Gökovalı’nın adı sokağında yaşayacak Şadan Gökovalı’nın adı sokağında yaşayacak

Büyükşehir binlerce engelli vatandaşa hızır gibi yetişiyor Büyükşehir binlerce engelli vatandaşa hızır gibi yetişiyor

Bergama’da kullanılmış kıyafet ve tekstil ürünleri geri dönüşüme kazandırılacak Bergama’da kullanılmış kıyafet ve tekstil ürünleri geri dönüşüme kazandırılacak

Büyükşehir, Bölgesel Isıtma’da En İyiyi Hedefliyor Büyükşehir, Bölgesel Isıtma’da En İyiyi Hedefliyor

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
yukarı çık